Bouw

Bouw door DCM

Aanbouw, serre of garage

Er komt bij elke verbouwing veel kijken en men ziet gauw iets over het hoofd wat rampzalige gevolgen kan hebben. DCM heeft veel ervaring met aanpassingen en verbouwingen en houd elk budget scherp in de gaten. Er is veel overleg tussen de klant en DCM om iedereen scherp te houden.  Alle leveranciers worden aangestuurd door DCM waarbij vaak ook de werkzaamheden die de klant zelf heeft geregeld wordt meegenomen in de algemene planning van het project.

De opdrachtgever heeft altijd het laatste woord over welke beslissing er genomen moet worden, DCM zal hierin enkel een adviserende functie hebben. Wekelijks of vaker rapporteert DCM naar de opdrachtgever over de gang van zaken en vermeld hierin de status van de werkzaamheden.

Naast het bouwmanagement streeft DCM naar een goede reële prijs die voor alle partijen interessant is zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft. Het doel van DCM is het ontzorgen van de opdrachtgever.

Voorbeelden van verbouwingen die onder onze bouw vallen :

  • Aanbouw aan bestaande woning
  • Serre
  • Garage
  • Tuinhuis