Bouw

Projectmanagement door DCM

Bouwmanagement

DCM verzorgt ook bouwmanagement, iedereen weet wat er allemaal fout kan gaan bij  en aanpassing of verbouwing.

 

Er komt bij elke verbouwing veel kijken en men ziet gauw iets over het hoofd wat rampzalige gevolgen kan hebben. DCM heeft veel ervaring met aanpassingen en verbouwingen en houd elk budget scherp in de gaten. Er is veel overleg tussen leverancier en DCM om iedereen scherp te houden.  Alle leveranciers worden aangestuurd door DCM waarbij ook de huisaannemer wordt meegenomen.

 

De opdrachtgever heeft altijd het laatste woord over welke beslissing er genomen moet worden, DCM zal hierin enkel een adviserende functie hebben. Wekelijks of vaker rapporteert DCM naar de opdrachtgever over de gang van zaken en vermeld hierin de status van de werkzaamheden.

 

Naast het bouwmanagement streeft DCM naar een goede reële prijs die voor alle partijen interessant is zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft. Het doel van Bouwmangement is het ontzorgen van de opdrachtgever.

 

Voorbeelden van verbouwingen die onder ons bouwmanagement vallen :

 • Renovatie
 • Mutatie
 • Kantoren
 • Woningen
 • Parken
 • Bedrijfspanden

Facilitymanagement

De meest voorkomende facilitaire werkzaamheden zijn bij DCM :

 • Organiseren en begeleiden van interne verhuizingen.
 • Verzorgen en begeleiden van interne verbouwingen  ( bouwmanagement ).
 • Aansturen leveranciers.
 • Verzorgen contracten betreffende inkoop van – kantoorartikelen, catering, schoonmaak, handymandiensten, koffie en meer.
 • In samenwerking met Mijn Student kunnen wij op veel gebieden extra handjes leveren op zowel handymandiensten, receptiewerk, ICT als groenverzorging.